Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie

Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków otrzymało dofinansowanie w kwocie 12. 000 złotych

Opublikowane przez mateusz.aadamowicz@gmail.com w dniu

Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków otrzymało dofinansowanie w kwocie 12. 000 złotych

Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków otrzymało dofinansowanie w kwocie 12. 000 złotych ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD RAZEM”, przy współudziale Lokalna Grupa Działania Razem.

Przyznany grant został przeznaczony na organizację warsztatów tanecznych, wokalnych, teatralnych oraz warsztatów decoupage z recyklingu.

Projekt  o nazwie „Otwórz się na Folklor”- organizacja warsztatów  w gm. Łuków skierowany był do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Łuków. Pod okiem ekspertów prowadzących warsztaty taneczne, wokalne oraz teatralne uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat tradycji, obyczajów i kultury ludowej.

Dodatkowo operacja obejmowała zastosowanie rozwiązań sprzyjających środowisku poprzez organizację warsztatów decoupage z recyklingu nadając przedmiotom drugie życie, pokazując jak połączyć dobra zabawę  z ekologią.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *