Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie

Warsztaty teatralne

Opublikowane przez mateusz.aadamowicz@gmail.com w dniu

Zespół Pieśni i Tańca Jata uczestniczył w ostatnim czasie w warsztatach teatrralnych, które poprowadziła Pani Małgorzata Szyszka – reżyserka i animatorka kultury.

Jest absolwentką Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. W 2004 roku uzyskała dyplom reżysera. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, pisze dramaty, reżyseruje. Stworzyła i prowadzi Stowarzyszenie „Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych”.

Warsztaty zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków ramach projektu grantowego ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiesjkich na lata 2014-2020 przy współudziale Lokalnej Grupy działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w ramach projektu grantowego „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD RAZEM””

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *